100 LINK KHÁNG UPDATE NGÀY 13/10/2020

100 LINK KHÁNG UPDATE NGÀY 13/10/2020

Ngày viết :13-10-2020 | tác giả : Tổ chức giáo dục EduVIE

[ TỔNG HỢP ] 100 link kháng cáo hữu dụng với Facebook năm 2020 :

1/ Gửi kiến nghị cho facebook

www.facebook.com/help/127103474099499

2/ Đổi tên người dùng (URL) cho page:

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

3/ Yêu cầu gộp trang

www.facebook.com/help/249601088403018

4/ Link Kháng đổi tên Trang

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

5/ Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

6/ Đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

7/ Vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

8/ Check 20% text

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

9/ Đề nghị nâng ngưỡng tiền chạy quảng cáo Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

10/ Tài khoản profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

11/ Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

12/ Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

13/ Kháng không được phê duyệt qc:

www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

14/ Kháng tài khoản facebook bị gắn cờ

www.facebook.com/help/contact/531795380173090

15/ Kháng bị đá thẻ tín dụng, thẻ hợp lệ nhưng Facebook không cho chạy

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

16/ Hồi sinh group:

www.facebook.com/help/contact/157461604368161

17/ Bỏ block link:

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

18/ Tài khoản bị khoá:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

19/ Tài khoản bị vô hiệu hóa theo chính sách

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

20/ Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

21/ Treo phương thức thanh toán

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

22/ Không tìm thấy trang trên facebook

www.facebook.com/help/contact/351451441588463

23/ Tháo capcha cho link

www.facebook.com/business/resources

24/ Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

www.facebook.com/help/181495968648557

25/ Facebook cho doanh nghiệp:

www.facebook.com/business

26/ Hỗ trợ nhà quảng cáo

www.facebook.com/business/resources

27/ Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

28/ Trung tâm trợ giúp

www.facebook.com/help

29/ Chính sách quảng cáo:

https://www.facebook.com/policies/ads/

30/ Kháng nghị:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Email: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

31/ Xin Nâng ngưỡng

Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

32/ Chát Support

Link: https://www.facebook.com/business/resources

33/ Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

34/ Báo cáo vấn đề đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

35/ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

36/ Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

37/ Confirm Your Identity With Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

38/ Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

39/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

40/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

41/ Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

42/ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

43/ California’s Shine the Light law :

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

44/ Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

45/ THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

46/ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

47/ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

48/ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

49/ Report Pages that Disappeared :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

50/ Report an Ad :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

51/ Bank Account Payments :

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

52/ Disabled Ad Account Help :

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

53/ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

54/ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

55/ Facebook Payments Support Center – Enter :

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

56/ Give feedback or report that something is broken: Photos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

57/ Report an Issue with Disappearing Videos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

58/ Report an Issue with Chat Disconnections :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

59/ Report an Issue with Search :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

60/ Report an Issue with Notifications :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

61/ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

62/ Báo cáo lỗ hổng bảo mật :

https://www.facebook.com/whitehat/report/

63/ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

64/ Privacy Rights – Video Removal Request :

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

65/ Report an Issue with Facebook on Mobile :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

66/ Report an Unavailable Group or Event :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

67/ Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

68/ Yêu cầu thay đổi ngày sinh :

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

69/ Hợp nhất các trang trùng lặp :

https://www.facebook.com/pages/merge/

70/ Phản hồi của bạn về trang :

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

71/ Mentions Verification Request :

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

72/ Báo cáo tài khoản giả mạo :

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

73/ Yêu cầu tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

74/ Mẫu báo cáo bản quyền :

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

75/ Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

76/ Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

77/ Invalid Email Address Error :

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

78/ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

79/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

80/ Page Promotion Help :

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

81/ Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :

https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

82/ Report an Underage Child (South Korea & Spain) :

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

83/ Report Content Lost During Reactivation :

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

84/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

85/ Report an Issue with Video Playback

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

86/ Chat Appears Turned Off for Friends :

https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

87/ Report a Page Unavailable Error :

https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

88/ Your Feedback About Places :

https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

89/ Impressum Contact:

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

90/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

91/ Tên không được chấp nhận

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

92/ Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

93/ Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

94/ Xác minh tên của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

95/ Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc

https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

96/ Xác minh tên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

97/ Đổi tên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

98/ Report bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

99/ Report die

https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797

100 Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd

Nguồn : Sưu tầm và tổng hợp

100 LINK KHÁNG UPDATE NGÀY 13/10/2020

Tổ chức giáo dục EduVIE