Làm thế nào để thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của Facebook?

Làm thế nào để thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của Facebook?

Ngày viết :23-03-2020 | tác giả : Tổ chức giáo dục EduVIE
Facebook mới

Đổi mật khẩu

Cách đổi mật khẩu của bạn trên Facebook nếu bạn đã đăng nhập:

 1. Nhập vào ở trên cùng bên phải.
 2. Nhấp vào Bảo mật và đăng nhập.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Đổi mật khẩu.
 4. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.
 6. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Nếu bạn đã đăng nhập nhưng quên mật khẩu, hãy làm theo các bước trong phần Đổi mật khẩu, rồi nhấp vào Quên mật khẩu? và làm theo các bước để đặt lại mật khẩu. Lưu ý rằng bạn cần có quyền truy cập vào email liên kết với tại khoản của mình.

Đặt lại mật khẩu

Cách đặt lại mật khẩu nếu bạn chưa đăng nhập Facebook

 1. Đi đến Trang Tìm tài khoản.
 2. Nhập email, số điện thoại di động, tên đầy đủ hoặc tên người dùng liên kết với tài khoản của bạn, rồi nhấp vào Tìm kiếm.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.


Facebook thông thường

Đổi mật khẩu

Cách đổi mật khẩu của bạn trên Facebook nếu bạn đã đăng nhập:

 1. Nhấp vào ở góc trên cùng bên phải trang Facebook bất kỳ và chọn Cài đặt.
 2. Nhấp vào Bảo mật và đăng nhập.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Đổi mật khẩu.
 4. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới, rồi nhập lại mật khẩu mới.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Nếu bạn đã đăng nhập nhưng quên mật khẩu, hãy làm theo các bước trong phần Đổi mật khẩu, rồi nhấp vào Quên mật khẩu? và làm theo các bước để đặt lại mật khẩu. Lưu ý rằng bạn cần có quyền truy cập vào email liên kết với tài khoản của mình.

Đặt lại mật khẩu

Cách đặt lại mật khẩu nếu bạn chưa đăng nhập Facebook:

 1. Đi đến Trang Tìm tài khoản.
 2. Nhập email, số điện thoại di động, tên đầy đủ hoặc tên người dùng liên kết với tài khoản của bạn, rồi nhấp vào Tìm kiếm.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Vì lý do bảo mật, bạn không thể dùng cùng một số điện thoại di động cho cả hai mục đích: xác thực 2 yếu tố và đặt lại mật khẩu. Bạn phải thêm số điện thoại hoặc email mới để có thể đổi lại mật khẩu khi cần.

Làm thế nào để thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của Facebook?

Tổ chức giáo dục EduVIE