Những tên nào được phép dùng trên Facebook?

Những tên nào được phép dùng trên Facebook?

Ngày viết :21-05-2020 | tác giả : Long Huỳnh

Facebook là cộng đồng nơi mọi người sử dụng tên thường gọi hàng ngày. Luôn biết mình đang kết nối với ai là cách để bảo vệ bạn cũng như những người khác trong cộng đồng tránh khỏi hành vi mạo danh, lừa đảo và mưu đồ bất chính.

Tên của bạn không được bao gồm:

  • Biểu tượng, số, cách viết hoa bất thường, ký tự lặp lại hoặc dấu chấm.
  • Ký tự của nhiều ngôn ngữ.
  • Danh xưng bất kỳ (ví dụ: nghề nghiệp, tôn giáo).
  • Từ hoặc cụm từ thay cho tên.
  • Các từ xúc phạm hoặc khêu gợi.

Các vấn đề khác cần lưu ý:

  • Tên trên trang cá nhân phải là tên mà bạn bè hay gọi hàng ngày. Tên này cũng xuất hiện trên giấy tờ tùy thân hoặc tài liệu trong danh sách giấy tờ tùy thân của chúng tôi.
  • Có thể dùng biệt danh làm tên hoặc tên đệm nếu là biến thể của tên thật (như Bob thay vì Robert).
  • Bạn cũng có thể liệt kê tên khác trên tài khoản của mình (ví dụ: tên thời con gái, biệt danh, tên trong công việc).
  • Trang cá nhân chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn có thể tạo Trang cho doanh nghiệp, tổ chức hoặc ý tưởng.
  • Không được giả mạo ai đó hoặc điều gì đó.


Những tên nào được phép dùng trên Facebook?

Long Huỳnh