Khoá Học Quảng Cáo Facebook

Khoá Học Quảng Cáo Facebook

Ngày viết: 02-03-2020 | Bởi: Tổ chức giáo dục EduVIE

Khoá học Quảng cáo Facebook tại EduVIE là khoá học dành cho người mới, khoá học diễn ra trong thời gian 8 buổi liên tục. Học viên được hướng dẫn toàn bộ kỹ thuật quảng cáo trên Facebook, được hỗ trợ thực hành ngay tại lớp học trên chính sản phẩm của mình, và giảng viên sẽ hỗ trợ trọn đời sau khoá học cho tất cả các học viên đã từng tham gia khoá học.

 

Xem thêm