Thay đổi ngân sách cho chiến dich hoặc nhóm quảng cáo

Thay đổi ngân sách cho chiến dich hoặc nhóm quảng cáo

Ngày viết :27-04-2020 | tác giả : Tổ chức giáo dục EduVIE

Bạn có thể thay đổi ngân sách bất kỳ lúc nào. Cách thực hiện điều này:

  1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo
  2. Di chuột lên nhóm quảng cáo (hoặc chiến dịch) mà bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa.
  4. Thay đổi ngân sách.
  5. Nhấp vào Xác nhận và đóng.

Hệ thống phân phối của Facebook sẽ mất khoảng 15 phút để áp dụng ngân sách cập nhật cho nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Bạn có cần đặc biệt lưu ý điều này hay không còn tùy thuộc vào các điều kiện sau đây:

  • Bạn đã tạm dừng nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch của mình để thay đổi ngân sách. Bạn có thể tiếp tục nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch ngay khi đã thay đổi ngân sách, nhưng như thế thì hệ thống sẽ dùng ngân sách cũ để phân phối quảng cáo trong 15 phút. Bạn nên chờ 15 phút rồi mới tiếp tục nhóm quảng cáo với ngân sách mới, đặc biệt nếu ngân sách của bạn đã giảm đáng kể.
  • Bạn cũng đang thay đổi giá thầu. Khác với thay đổi ngân sách, nội dung thay đổi giá thầu được áp dụng ngay lập tức. Nếu cố gắng thay đổi cả hai cùng lúc, thì bạn có thể gặp trường hợp giá thầu mới có hiệu lực nhưng ngân sách mới chưa cập nhật. Do đó, bạn nên chờ 15 phút sau khi thay đổi ngân sách rồi mới thay đổi giá thầu.


Thay đổi ngân sách cho chiến dich hoặc nhóm quảng cáo

Tổ chức giáo dục EduVIE